Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά για διαγωνισμό της ΔΕΗ

Η Cosmos Business Systems ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΕΗ με τίτλο: "Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη εξυπηρετητών, δικτυακών switch και λογισμικού VMWare".
Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην προμήθεια, συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη  του εξοπλισμού και του λογισμικού καθώς και υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Bluestream, Intracom, Intrust, Performance & Space.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 374.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αρχειοθήκη ιστολογίου