Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

ΡΑΕ: Σχετικά με την διαδικασία χορήγησης άδειας για την Εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειαςΗ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε διευκρινιστική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει πως:
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εκπροσώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την κατ’ αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών
Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Α.Π.Ε. από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης.
2. Η αίτηση για χορήγηση άδειας Εκπροσώπησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτούμενη ισχύ η οποία αντιστοιχεί στην συνολική ισχύ των παραγωγών Α.Π.Ε. τους οποίους ο δυνητικός Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης πρόκειται να εκπροσωπεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και στα Παραρτήματα αυτού τα οποία αφορούν την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από απόδειξη για την καταβολή του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους βάσει του άρθρου 38 του ν. 4001/2011.
Δείτε σε επισυναπτόμενο αρχείο ολόκληρη την απόφαση της ΡΑΕ.

από www.energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου