Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018

ΔΕΗ: Έπεσαν οι υπογραφές για την αναχρηματοδότηση δανείων 1,27 δις. ευρώ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι υπογράφηκαν με τις ελληνικές τράπεζες οι βασικοί όροι (Term Sheet) δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων ύψους € 1,1 δισ. και € 175 εκατ. για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιουνίου η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές των Ελληνικών Τραπεζών της συμφωνίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και της παροχής νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ.
Συγκεκριμένα είχε εγκριθεί:
1. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού
δανείου σημερινού υπολοίπου € 1,2 δισ. με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων, ως εξής:

- με έκτακτες προπληρωμές ύψους € 75 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,

- με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 45 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και

- με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 80 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.

Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%.

2. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 175 εκατ. Η διάρκεια του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔEH κατά 1 συν 1 έτος. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔEH.

3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης € 200 εκατ., την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει, αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.https://energypress.gr/news/dei-epesan-oi-ypografes-gia-tin-anahrimatodotisi-daneion-127-dis-eyro

Αρχειοθήκη ιστολογίου