Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ


Συνέντευξη για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ έδωσε ο κ. Κωνσταντίνος Γιαλελής, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ , στο περιοδικό SpaceTalk.
Ο κ. Γιαλελής αναφέρθηκε στο νέο υπερσύγχρονο Data Center του ΔΕΔΔΗΕ και το ρόλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής στη νέα μορφή του οργανισμού τόσο στο εταιρικό, όσο και στο επιχειρησιακό περιβάλλον , καθώς επίσης και στο ρόλο των ΤΠΕ στη νέα εποχή της αγοράς ενέργειας.
Αναλυτικά, η συνέντευξη του κ. Γιαλελή έχει ως εξής:
Αρκετά χρόνια μετά την απόφαση διαχωρισμού του ΔΕΔΔΗΕ από τη μητρική εταιρεία ΔΕΗ, πού βρίσκεται το πλάνο υλοποίησης;
 Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2012 και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο συγκεκριμένο κλάδο πανευρωπαϊκά. Βασική αποστολή του είναι να διασφαλίζει την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση 7,4 εκ. καταναλωτών σε ολόκληρη τη χώρα. Απασχολεί άμεσα περίπου 7.000 εργαζόμενους και διαχειρίζεται ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 236.000 χιλιόμετρα, δηλαδή όσο περίπου 6 φορές ο γύρος της γης. Έρχεται σε επαφή με όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αφού κάνει την καταμέτρηση της κατανάλωσής τους, ενημερώνοντας παράλληλα τους Προμηθευτές, τους διασυνδέει στο ηλεκτρικό δίκτυο, αποκαθιστά τις βλάβες κ.λπ. Η εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει υλοποιήσει σχεδόν πλήρως το πλάνο διαχωρισμού της από τη ΔΕΗ. Όσον αφορά την Πληροφορική, μετά και την πλήρη παραγωγική λειτουργία του νέου Data Center από τις 10 Απριλίου 2017, έχει γίνει πλήρης διαχωρισμός από τη ΔΕΗ. Εκκρεμεί μόνο η δημιουργία ενός αυτόνομου Data Network, το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία του έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου.
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής στο σχέδιο ανεξαρτητοποίησης της επιχείρησης;
Ο ΔΕΔΔΗΕ ήταν η μετεξέλιξη της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ. Το έργο της ανεξαρτητοποίησης ήταν ένα μεγάλο project. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε τη λειτουργία της από μηδενική βάση. Ο ρόλος της στη ανεξαρτητοποίηση της εταιρείας ήταν πολύ σημαντικός αφού έπρεπε να διαχωριστούν τα Πληροφοριακά Συστήματα από τη ΔΕΗ (τόσο λειτουργικά, όσο και φυσικά) και να λειτουργήσουν αυτόνομα, να αναπτυχθούν νέα ώστε να ικανοποιηθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να αποκτήσει την απαιτούμενη υποδομή, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Ποιες ήταν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που έπρεπε να υπερβεί ο οργανισμός σε επίπεδο ΤΠΕ για την υλοποίηση του σχεδίου;
Στον κλάδο της Ενέργειας και ειδικότερα στον ΔΕΔΔΗΕ, οι προκλήσεις σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ήταν, είναι και θα είναι τεράστιες. Η αναζήτηση κατάλληλων και καινοτόμων λύσεων αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ, δίδοντας έμφαση σε περιοχές όπως η βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών, η λειτουργία και η διαχείριση του Δικτύου Διανομής (σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας τα έξυπνα δίκτυα), η τηλεμέτρηση, η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο δίκτυο, οι προβλέψεις παραγωγής και φορτίου, η χρήση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα και τα Ηλεκτρικά Οχήματα, η εξυπηρέτηση των πελατών και των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις που καλείται να καλύψει η Διεύθυνση Πληροφορικής στη νέα μορφή του οργανισμού τόσο στο εταιρικό, όσο και στο επιχειρησιακό περιβάλλον;
Για να μπορέσει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, θα πρέπει να μετατραπεί από παροχέα υπηρεσιών Πληροφορικής, σε σύμμαχο του business για την καινοτομία και το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Δεν αρκεί να «τρέχει» και να συντηρεί τα Πληροφορικά Συστήματα, αλλά να συμμετέχει στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης. Ειδικότερα θα πρέπει:
• Να έχει άριστη γνώση των εταιρικών διαδικασιών
• Να αναπτύσσει τη στρατηγική της Πληροφορικής σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό πλάνο της επι- χείρησης και τους εταιρικούς στόχους
• Να είναι ενημερωμένη για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις
• Να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις
• Να επιμένει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και στην επίλυση των προβλημάτων
• Να διευκολύνει την πρόσβαση στην εταιρική πληροφορία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε
• Να στοχεύει στην εξυπηρέτηση τόσο των εσωτερικών χρηστών, όσο και των πελατών
• Να παραδίδει τα έργα Πληροφορικής εντός των συμφωνηθέντων προθεσμιών και ορίων κόστους και ποιότητας
• Να ορίζει σαφείς διαδικασίες διακυβέρνησης Πληροφορικής (μετρικές απόδοσης, διαδικασίες διαχείρισης της ζήτησης)
• Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και βελτιώνουν την αποδοτικότητα
Ποιες ανάγκες της ΔΠΛΤ του ΔΕΔΔΗΕ θα εξυπηρετηθούν από το νέο Data Center και ποια αναμένεται να είναι η ανάπτυξή του στο προσεχές διάστημα;
Το νέο μας Data Center αποτελεί βασικό συντελεστή του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης και έχει ως στόχο την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στο σύνολο των πελατών. Κατασκευάστηκε με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές για λειτουργία 24x7 με μηδενικές ανοχές, εξασφαλίζει μια ασφαλή και σύγχρονη βάση για όλα τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία λειτουργούν σε ένα πλήρως virtualized περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται στη συντήρηση, τη διαχείριση, το χώρο, την κατανάλωση ενέργειας και κλιματισμού. Η αυξημένη επεκτασιμότητα του Data Center με τη δυνατότητα server provisioning που διαθέτουμε εξασφαλίζει στον ΔΕΔΔΗΕ τη φιλοξενία όλων των μελλοντικών του συστημάτων.
Στο πλαίσιο της μετάπτωσης των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών απαιτήθηκε η κατασκευή ενός νέου DATA CENTER. Ποια ήταν τα κριτήρια για την υλοποίηση του έργου, ποιες οι απαιτήσεις του και ποιο το αποτέλεσμα;
Η ανάθεση του έργου υλοποίησης του Data Center (εμβαδού 160 τ.μ. περίπου) ανατέθηκε στη SPACE HELLAS μετά από ανοικτή δημόσια διαγωνιστική διαδικασία στην οποία έλαβαν μέρος πέντε συμμετέχοντες. Οι κύριες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία ήταν η χρηματοοικονομική επάρκεια και η απόδειξη εμπειρίας σε υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Οι κύριες απαιτήσεις του έργου αφορούσαν:
• Τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου και τη στατική ενίσχυση των κρίσιμων χώρων
• Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία:
► όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη διανομή μέσης και χαμηλής τάσης (μετασχηματιστής, ηλεκτρολογικοί πίνακες, ΗΖ, καλωδιώσεις)
► των UPS
► των συστημάτων ασφαλείας και πυροπροστασίας (CCTV, Access Control, πυρανίχνευση και κατάσβεση)
►των συστημάτων κλιματισμού, των Racks για τη στέγαση του εξοπλισμού, των PDUs καθώς και του Συστήματος Διαχείρισης Κτηρίου (BMS)
• Την εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους
• Την υποχρέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για τέσσερα έτη, μετά τη λήξη της εγγύησης.
Η κατασκευή του Data Center ολοκληρώθηκε από την SPACE HELLAS ικανοποιώντας και τις τρεις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης κάθε έργου: εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, εντός του προϋπολογισμένου κόστους και με πλήρη εκπλήρωση του καθορισμένου από το ΔΕΔΔΗΕ στόχου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής η συνεργασία με την SPACE HELLAS ήταν άριστη και ελπίζω αυτή η συνεργασία να παραμείνει έτσι μέχρι και το πέρας της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Καταλήγοντας, μπορώ να δηλώσω υπερήφανος για το τελικό αποτέλεσμα, αφού το νέο μας Data Center, κατασκευασμένο με τις πλέον σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και διαθέτοντας αυξημένη διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα στο ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.
Πώς πιστεύετε ότι το οικονομικό περιβάλλον επιδρά στις επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ και ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες οι ευκαιρίες;
Ο ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια παρότι είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον κατάφερε όχι μόνο να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο του και να βελτιώσει τις λειτουργίες του, αλλά και να προετοιμαστεί για το νέο ενεργειακό μοντέλο που επιφέρει ριζικές αλλαγές. Η μετάβαση για τον ΔΕΔΔΗΕ σε μια αγορά με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και με χαμηλό κόστος μπορεί να γίνει μέσω των έξυπνων δικτύων και έχοντας την τεχνολογία σα σύμμαχο. Όπως τόνισε πρόσφατα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗE σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών «...πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα δίκτυα αποτελούν στρατηγικές υποδομές που μπορούν να παίξουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στις κρίσιμες υποδομές του, να μπορεί να αξιοποιεί τους εξειδικευμένους επιστήμονες της χώρας μας, να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια σύγχρονη εταιρεία με νέες υπηρεσίες και προϊόντα.» Έτσι, ο στρατηγικός προγραμματισμός του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει 12 κρίσιμα στρατηγικά έργα ως το 2020, με επίκεντρο τις τελευταίες τεχνολογίες. Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να διαχειρίζεται ένα τεράστιο όγκο δεδομένων από την καταμέτρηση των μετρητών (ηλεκτρονικών ή αναλογικών) μέχρι τις μετρήσεις σε κάθε σημείο του Δικτύου. Γίνεται επομένως αντιληπτός και ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ψηφιακό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που αποτελεί κύριο στόχο όλων των διαχειριστών της Ευρώπης.


 https://energypress.gr/news/o-psifiakos-eksyghronismos-toy-deddie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου