Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Ερευνα στη ΔΕΗ από τη ΡΑΕ για τα ληξιπρόθεσμα

Το... κουβάρι των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΔΕH προς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τελευταίων ανέρχονται συνολικά σε 1,3 δισ. ευρώ, προσπαθεί να ξεμπλέξει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η έρευνα της ΡΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει πια επικεντρωθεί, όπως αναφέρουν πηγές στο Euro2day.gr, στο «αν η ΔΕH παρακρατά ποσά που εισπράττει από τους λογαριασμούς ρεύματος προκειμένου να χρηματοδοτεί ανάγκες της επιχείρησης. Χρήματα που προέρχονται από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, «τις οποίες αν και πληρώνουν οι καταναλωτές, εντούτοις, ενδέχεται να μην καταλήγουν στο σύνολο τους στους ειδικούς λογαριασμούς που τηρούν
οι δύο διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ».
Προχθές, η ΡΑΕ είχε καλέσει για δεύτερη φορά, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, τη διοίκηση της ΔΕH σε ακροαματική διαδικασία. Παρών ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Μανόλης Παναγιωτάκης δίνοντας τις απαντήσεις που του έθεσαν τα στελέχη της ολομέλειας της ΡΑΕ.
Πάγια θέση της ΔΕH είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, πως «η εταιρία ό,τι εισπράττει το αποδίδει» δείχνοντας εμμέσως πλην σαφώς το πρόβλημα που υπάρχει με τις υπέρογκες ληξιπρόθεσμες οφειλών των πελατών της.
Η έρευνα της ΡΑΕ αφορά καταρχάς υπερήμερες οφειλές της ΔΕH προς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Είναι ποσά τα οποία πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μέσα από τις χρεώσεις μεταφοράς και δικτύου, το ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ. και αυτά η ΔΕH και οι λοιποί προμηθευτές ρεύματος θα πρέπει να τα αποδώσουν στους ειδικούς λογαριασμούς που τηρούν οι διαχειριστές. Οι υπηρεσίες της Αρχής αναζητούν πόσα είναι ακριβώς τα ποσά αυτά που οφείλονται, ποια είναι ληξιπρόθεσμα και ποια όχι και αν η ΔΕH – που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά- δεν πληρώνει τους Διαχειριστές ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ρευστότητάς της.
Η ΡΑΕ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει πέσει μπροστά σε αντικρουόμενα στοιχεία που έχουν προσκομίσει η ΔΕH και οι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε μεγέθη τα οποία η κάθε πλευρά τα υπολογίζει από διαφορετική βάση. Για το λόγο αυτό άλλωστε έδωσε και νέα προθεσμία στη ΔΕH να υποβάλλει στοιχεία σε ένα μήνα.

Θυγατρικές εναντίον μητρικής...

Το μέγεθος των ληξιπρόθεσμων χρεών της ΔΕH προς τις ίδιες τις θυγατρικές της, φαίνεται από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών. Μάλιστα σε αυτές της ΔΕH αναφέρεται πως ο ΑΔΜΗΕ έχει ασκήσει κατά της ΔΕH τρεις αγωγές.
Με τις δύο πρώτες ο Διαχειριστής διεκδικεί συνολικά 540 εκατ. ευρώ. Με την πρώτη αγωγή ζητά να του καταβληθούν νομιμοτόκως 242,7 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η Εταιρεία συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και αποδίδει στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του τις καταβάλει στο ΛΑΓΗΕ.
Με τη δεύτερη αγωγή ζητά να του καταβληθούν νομιμοτόκως 232,6 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η Εταιρεία συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ.
Επίσης η ΔΕH κάνει γνωστό ότι ο ΑΔΜΗΕ άσκησε τον περασμένο Δεκέμβριο και νέα αγωγή με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η μητρική Εταιρεία να καταβάλει ποσό 406,4 εκατ. ευρώ νομιμότοκα για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες επίσης προκύπτουν από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν συγκεκριμένα μη ανταγωνιστικές χρεώσεις δυνάμει τιμολογίων ΑΔΜΗΕ.
Επίσης, ζητά να υποχρεωθεί η ΔΕH να καταβάλλει ποσό ύψους 52,9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε τόκους επιδικίας πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου.
Από τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ αναδεικνύεται ότι ο Διαχειριστής έχει απαιτήσεις 428 εκατ. ευρώ έναντι της ΔΕH. Αυτές αφορούν τέλη χρήσης δικτύου, έργα δικτύου, ΥΚΩ και συναλλαγές ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΜΚ ΑΠΕ-Φ/Β Στέγης-ΕΤΜΕΑΡ).

(euro2day.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου