Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: Δεν ψήφισε τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό ο εκπρόσωπος εργαζομένωνΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 11Μαίου  2017 και ώρα:13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

1.   Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
2.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2017 – 31.03.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Απόφαση
Δ.Σ ομόφωνη.
3.   Υποβολή προς έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, για τα έτη 2017 -2021.
      Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.
     (Μειοψήφησε ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ Κος Μασούρας Κ.)  
4.   Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-207/21.10.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων». Αναστολή εκτέλεσης και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.1/12.1.2017 με αριθ.22/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και συμμόρφωση με την απόφαση.    
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου