Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από τον Κ. Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Την Πέμπτη 15 Ιουν 2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ: 
 1. Διαγωνισμός αριθ.501702/13.4.2017 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων. Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 
2. Διαγωνισμός αριθ.501602/7.6.2016 για την προμήθεια μονωτήρων κώδωνα και επιτόνου. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη. 
3. Σύμβαση αριθ.5101012/3.8.2012 και Συμπληρώματα Νο 1/5.7.2013 & Νο 2/16.6.2014 αυτής με τον Οίκο ABB Α.Ε. για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ και ανταλλακτικών αυτών. Τροποποίηση
του Πίνακα Ανταλλακτικών και αλλαγή του χρόνου παράδοσης υλικών της πιο πάνω Σύμβασης. Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
 «Με τη σημείωση ότι κλείνουν οι όποιες εκκρεμότητες στη Σύμβαση.» 
4. Υποβολή προς έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2017. 
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
 « Την κάλυψη για το έτος 2017, της δαπάνης φιλοξενίας των δικαιούχων παιδιών των μισθωτών του ΔΕΔΔΗΕ σε κατασκηνώσεις, έως του ύψους του ημερήσιου τροφείου, το οποίο έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μια (1) κατασκηνωτική περίοδο, με προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωση από την κατασκήνωση του αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού.»
       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου