Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

40 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν πέρυσι στους φορείς από την εξόρυξη λιγνίτη


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι πέρυσι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες ανήλθαν σε € 66,3 εκατ., σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους € 39,9 εκατ. καταβλήθηκε εντός του 2016, προς Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.
Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως:
- Δαπάνη ύψους € 29,8 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας €13 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016.
Επίσης καταβλήθηκαν € 16,4 εκατ. εντός του 2016 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
- Δαπάνη ύψους € 25,8 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού

ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2016.
- Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους € 8,4 εκατ., εκ της οποίας € 8,2 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2016.
- Δαπάνη για Λοιπούς Φόρους & Τέλη ύψους € 2,3 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξολοκλήρου εντός του 2016. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου