Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

ΑΔΜΗΕ: Κέρδη 13,3 εκατ. και αυξημένα έσοδα

Στα 13,3 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 16,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων υποχώρησαν κατά 16,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 13,2 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 64,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 14,2%. Το περιθώριο EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 81,2% καθώς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 52,6 εκατ. παρουσιάζοντας υποχώρηση 17,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2018 είχαν επηρεαστεί θετικά από την ad hoc Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών είχε απορρίψει την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου

Η εταιρεία αναφέρει πως στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2027 με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.Τα ταμειακά διαθέσιμα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στις 31 Μαρτίου 2019 ανέρχονταν στα 4,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

 Το 2018, η διοίκηση της εταιρείας διένειμε 0,03161 ευρώ ως προμέρισμα. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 0,028 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μέρισμα. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση έχει προτείνει κατά το 2019 τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον Απρίλιο ως μέρισμα. Το προτεινόμενο προμέρισμα θα ανέλθει στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική διανομή μερίσματος και προμερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,088 ευρώ ανά μετοχή και προγραμματίζεται να διανεμηθεί τον Αύγουστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου