Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

ΡΑΕ προς ΔΕΗ : Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για τις χρεώσεις CO2 στα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης

Γιώργος Φιντικάκης
Την προσθήκη στα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης της ΔΕΗ αναλυτικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ο τρόπος διαμόρφωσης των χρεώσεων CO2, ζητά η ΡΑΕ από την διοίκηση της επιχείρησης.
Σε προ ημερών επιστολή του προς τον κ. Παναγιωτάκη, ο πρόεδρος της ΡΑΕ Ν.Μπουλαξής, τον καλεί να συμπεριλάβει στα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης, αναλυτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει επακριβώς ο προσδιορισμός της τιμής των συνολικών εκπομπών CO2 της ΔΕΗ, προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η μεθοδολογία της συγκεκριμένης χρέωσης.
Της επιστολής ΡΑΕ είχαν προηγηθεί διαμαρτυρίες της ΕΒΙΚΕΝ η οποία έκανε λόγο για έλλειψη διαφάνειας ως προς την μεθοδολογία υπολογισμού και την αναπροσαρογή της χρέωσης του κόστους εκπομπών CO2, την οποία εφαρμόζει η ΔΕΗ στις συγκεκριμένες κατηγορίες τιμολογίων.

Οπως επισημαίνει η ΡΑΕ, η παραπάνω μεθοδολογία χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού της σχετικής χρέωσης, την προθεσμιακή τιμή EUA ευρώ/ τόνο CO2, κατά τον προηγούμενο της κατανάλωσης μήνα.
Σύμφωνα ωστόσο με τους ισχυρισμούς της ΕΒΙΚΕΝ, η ΔΕΗ δεν διασφαλίζει στις επιχειρήσεις-πελάτες της, την πρόσβαση στα προσωρινά μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των συνολικών εκπομπών CO2, με αποτέλεσμα η χρέωση να μην είναι διαφανής και εύκολα επαληθεύσιμη, αφήνοντας υπόννοιες για κόστη που δεν δικαιολογούνται.
Ετσι, η Αρχή επικαλούμενη την τήρηση των υποχρεώσεων των προμηθευτών ηλεκτρισμού για την διαφάνεια των τιμολογίων, αλλά και το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας, τα τιμολόγια πρέπει να παρέχουν στους πελάτης τη δυνατότητα να μπορούν να υπολογίζουν τις επιμέρους χρεώσεις, ζητά από την ΔΕΗ μεγαλύτερη διαφάνεια. Και την καλεί από εδώ και στο εξής να παραθέτει αναλυτικά στοιχεία, είτε στα τιμολόγια, είτε σε ειδικό πεδίο των αντίστοιχων λογαριασμών κατανάλωσης, είτε να παραπέμπει τους πελάτες της στην ιστοσελίδα της.
Των παραπάνω είχε προηγηθεί επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ προς την ΡΑΕ, ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσω της οποίας ζητούσε ενδελεχή έλεγχο για τις αυξήσεις που είχε κληθεί να πληρώσει ως τότε η βιομηχανία προς τη ΔΕΗ.
Σε εκείνη την επιστολή της ο φορέας που εκπροσωπεί τους βιομηχανικούς καταναλωτές υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι η μεθοδολογία μετακύλισης του κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εφαρμόζει η ΔΕΗ στα δημοσιευμένα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης δεν συνάδει με τις βασικές αρχές τιμολόγησης του κώδικα προμήθειας, και ζητούσε την άμεση παρέμβαση της ΡΑΕ.


 https://energypress.gr/news/rae-pros-dei-hreiazetai-megalyteri-diafaneia-gia-tis-hreoseis-co2-sta-timologia-mesis-kai

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου