Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Ο απολογισμός του Σταθάκη για την πορεία της ΔΕΗ στην τετραετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Γιάννα Παπαδημητρίου

‘Όλα καλώς καμωμένα – ή, έστω, όσο καλύτερα θα μπορούσαν να γίνουν. Κάπως έτσι, έστω και μια δόση υπερβολής, θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την πορεία της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της τετραετούς κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τουλάχιστον αυτά αποτυπώνονται σε έγγραφο του ΥΠΕΝ που φέρει την υπογραφή του Γ. Σταθάκη και κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Μια τετραετία που, κατά την κυβέρνηση, ήταν γεμάτη επιτυχίες κι επιτεύγματα. Έτσι, ο Γ. Σταθάκης επιχαίρει ότι «µε τις πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης, διατήρησε η ∆ΕΗ σχεδόν το σύνολο του παραγωγικού της δυναµικού».
Το «σχεδόν», βέβαια, που αναφέρει ο υπουργός, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο σε σχέση με το εργατικό δυναμικό, όσο και για τις υποδομές. Ως προς το πρώτο,
το «σχεδόν» προφανώς έχει να κάνει με την περαιτέρω επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της εργολαβοποίησης έργων σε όλο τον Όμιλο, τις υποχρεωτικές εθελούσιες και τη μεταφορά εργαζομένων δυο νέες θυγατρικές των προς πώληση λιγνιτικών. Σε ό,τι αφορά υποδομές, το «σχεδόν» μάλλον αναφέρεται στο ποσοστό επί του δικτύου μεταφοράς που αγόρασαν οι Κινέζοι της State Grid μπαίνοντας στον ΑΔΜΗΕ, όσο και στην υπό εξέλιξη διαδικασία πώλησης λιγνιτικών μονάδων.
Ο Γ.Σταθάκης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ «την προηγούµενη τετραετία πέτυχε: να ασκήσει µε επιτυχία τον κοινωνικό της ρόλο συµβάλλοντας στην καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας,  να προχωρήσει σε εξορθολογισµό του κόστους λειτουργίας µε διαρθρωτικές παρεµβάσεις αλλά και δραστική µείωση των ελεγχόµενων λειτουργικών δαπανών, να µειώσει κατά τουλάχιστον 20% τον υπέρογκο δανεισµό ο οποίος στα τέλη του 2014 ξεπερνούσε τα 5 δισ. ευρώ, να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραµµα, να παρουσιάσει κέρδη επί 3 συνεχόµενα χρόνια».
Ο υπουργός δεν παραλείπει επίσης να υπογραμμίσει ότι «η παρούσα κυβέρνηση ανέτρεψε το σχέδιο «Μικρή ∆ΕΗ» της προηγούµενης κυβέρνησης, το οποίο στην πραγµατικότητα αφορούσε στην πώληση του συνόλου της επιχείρησης. Η τριχοτόµηση της ∆ΕΗ σε Α∆ΜΗΕ, «µικρή» ∆ΕΗ, και «µεγάλη» ∆ΕΗ ήταν το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της συγκυβέρνησης Ν∆- ΠΑΣΟΚ και προέβλεπε την πώληση του 66% του Α∆ΜΗΕ, του 100% της µικρής και το 17% της µεγάλης, προκειµένου να περιοριστεί το δηµόσιο από 51% σε 34%».
Στον αντίποδα αυτών, ο Γ. Σταθάκης επισημαίνει ότι «τη χρονική περίοδο 2015-2019:
-δεν έλαβε χώρα καµία αύξηση στην τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος αλλά αντιθέτως µείωση µεσοσταθµικά κατά 12% λόγω ανταγωνισµού και εκπτώσεων (στοιχεία Eurostat),
- αντιµετωπίστηκε η ενεργειακή φτώχεια µε πιο ισχυρό κοινωνικό τιµολόγιο και ειδικές µέριµνες για τις ευάλωτες οµάδες,
-καταβλήθηκε προσπάθεια στήριξης του βιοµηχανικού, αγροτικού και τουριστικού τοµέα µε παράταση των ευνοϊκών ρυθµίσεων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
-υλοποιήθηκαν µεταρρυθµίσεις σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και η εισαγωγή αξιόπιστων θεσµών για την ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς ενέργειας (κατάργηση σχήµατος στήριξης των ΑΠΕ, Χρηµατιστήριο Ενέργειας, ενίσχυση ρυθµιστικών θεσµών),  
-ακυρώθηκε η ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ και επελέγη στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για παραµονή των δικτύων ενέργειας υπό δηµόσιο έλεγχο, η διατήρηση του 51% και η εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή (State Grid). Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν η υλοποίηση από τον Α∆ΜΗΕ τα τελευταία τρία χρόνια πολύ µεγάλων έργων και επενδύσεων (ολοκληρωµένα έργα 500 εκατ. ευρώ και νέες επενδύσεις 175 εκατ. ευρώ µόνο το 2018) τα οποία διπλασιάσαν την αξία της εταιρείας».
Τέλος, το έγγραφο του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι «η στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει:
-σηµαντικές επενδύσεις στις ΑΠΕ µε στόχο η συνολική ισχύς τους να 15πλασιασστεί την επόµενη δεκαετία,  
-διείσδυση και ανάπτυξη στα Βαλκάνια, µε στοχευµένες επενδύσεις στις ΑΠΕ και στο εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας,
- δραστηριοποίηση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αρχής γενοµένης µε την είσοδο στην αγορά φυσικού αερίου τον Σεπτέµβριο και µε έµφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως οι έξυπνοι µετρητές,  
-αντιµετώπιση του προβλήµατος των ληξιπρόθεσµων οφειλών το οποίο ήταν αποτέλεσµα των πολιτικών οι οποίες ασκήθηκαν µέχρι το 2015 µε την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και κυρίως µε την ανάκαµψη της οικονοµίας».
«Παραπλανητική εικόνα» τα αποτελέσματα του 2018
Ανεξάρτητα από το πώς κρίνει κανείς τον απολογισμό αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος που σχολιάζει ο Γ. Σταθάκης στο εν λόγω έγγραφο τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΔΕΗ για το 2018.
Κατά τον Γ. Σταθάκη, η κατά γενική ομολογία αρνητική εικόνα που προκύπτει είναι πλασματική αφού, όπως υπογραμμίζει, «αν και καταγράφηκαν λειτουργικά κέρδη (θετικό EBITDA κατά 260 εκατ. ευρώ), το τελικό αποτέλεσµα είχε αρνητικό πρόσηµο», το οποίο αποδίδεται σε ατυχείς «συγκυρίες».
Το ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι σε αυτές, κατά τον Γ. Σταθάκη, συμπεριλαμβάνεται «η εφαρµογή ΝΟΜΕ η οποία δεν θα επαναληφθεί τα επόµενα χρόνια», παρότι τα ΝΟΜΕ θεσπίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και «η πρόβλεψη 109,5 εκατ. ευρώ έναντι τόκων τους οποίους διεκδικεί ο Α∆ΜΗΕ από τη ∆ΕΗ αλλά η τελευταία δεν έχει εισπράξει (το θέµα εκκρεµεί στα δικαστήρια)», μια υπόθεση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της θητεία της παρούσας κυβέρνησης.
Πέραν αυτών, στις αρνητικές «συγκυρίες» που κατά την κυβέρνηση επέδρασαν στη διαμόρφωση της παραπλανητικής εικόνας που δίνουν τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2018, συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:
-Η αύξηση της επιβάρυνσης για δικαιώµατα CO2
-Οι εφάπαξ λογιστικές εγγραφές οι οποίες δεν επηρεάζουν τη ρευστότητα της επιχείρησης ούτε υποδηλώνουν οτιδήποτε αρνητικό για την πορεία της
-Η πρόβλεψη της λογιστικής αποµείωσης της αξίας των παγίων της ∆ΕΗ, λόγω της απόσχισης των λιγνιτικών µονάδων σε Μελίτη και Μεγαλόπολη (243 εκατ. ευρώ), χωρίς ακόµα να έχει καταβληθεί το τίµηµα εξαγοράς τους καθώς είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισµός  
-Η πρόβλεψη των µελλοντικών αποζηµιώσεων των συνταξιοδοτούµενων εργαζοµένων (164 εκατ. ευρώ).


Αρχειοθήκη ιστολογίου