Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Πλατφόρμα - Μητρώο Ρευματοδοτών-Ρευματοληπτών δημιουργείται με απόφαση του ΥΠΑΝ

Με σημερινή απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα - Μητρώο Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ).
Με την απόφαση ρυθμίζεται η δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα διαχείρισης και τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρμας για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης και έκδοσης του αριθμού καταχώρισης αυτών.
Το ΗΜΡΡ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: α) Διαδικτυακή πύλη β) Σύστημα εγγραφής, καταχώρισης και πρόσβασης
χρηστών γ) Υποσύστημα υποβολής και επεξεργασίας στοιχείων για την καταχώρηση και την ανανέωση καταχώρησης ρευματοδοτών - ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 529/11.1.2000, από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή έμπορο των προϊόντων, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 6.
Ειδικότερα καθίσταται υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις αυτές η ηλεκτρονική καταχώριση ρευματοδοτών - ρευματοληπτών, διασυνδέσεως των ενδιαφερομένων στην διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ, η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.ggb.gr
Περισσότερες λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου