Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. ΜασούραΣυναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Παρασκευή  19 /10/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.   Υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2018.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.
α) Έγινε αίτηση αναθεώρησης δαπανών προς τη ΡΑΕ είναι μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση που αφορά δαπάνες ανάκτησης κόστους που δεν ενέκρινε για έξοδα του ΔΕΔΔΗΕ.
β) Οι επενδύσεις του δικτύου υπολείπονται σημαντικά του προϋπολογισμού ενώ εξίσου σημαντική υστέρηση παρατηρείτε και στις επενδύσεις του ίδιου του
ΔΕΔΔΗΕ. 
2.   Σύμβαση αριθ. 5076031/8.3.2018 με τον Οίκο PROTASIS A.E. για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU) Τύπου Ι &ΙΙ.
(Αποσύρθηκε για περισσότερες διευκρινήσεις).    
3.   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2155155/4.6.2015 με την Εταιρεία «Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Σάμου» της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών. Αίτημα της πιο πάνω Εταιρείας για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της εν λόγω Σύμβασης.
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
     Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος του     
Αναδόχου της Σύμβασης ΔΔ-206/2155150/04.06.2015 «Δίκτυα Περιοχής Σάμου», για
Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου