Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Αυτή είναι η πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τη συνεργασία με τον EuroAsia

Στην επιτροπή που προτείνεται να συσταθεί, θα πρέπει έως τις 30 Οκτωβρίου 2018 να προσκομισθούν τα τεχνικά στοιχεία τόσο της διασύνδεσης Κρήτη - Αττική όσο και των διασυνδέσεων Κρήτη - Κύπρος και Κύπρος - Ισραήλ
Μία επιτροπή με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και ρυθμιστικών αρχών Ελλάδας και Κύπρου καθώς και του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO-E), εισηγείται ο ΑΔΜΗΕ για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτη - Αττική με το υπόλοιπο project που προωθεί ο Euroasia Interconnector.

Η πρόταση του Διαχειριστή προβλέπει επίσης συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τόσο στην αποστολή των απαραίτητων στοιχείων στην επιτροπή από τους δύο φορείς υλοποίησης των έργων (έως τις 30 Οκτωβρίου 2018), όσο και στη λήψη της τελικής απόφασης από την ίδια (έως τις 30 Νοεμβρίου 2018).
Κι αυτό γιατί θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες κατασκευής του Κρήτη - Αττική, το οποίο λόγω της ενεργειακής ασφάλειας του νησιού καθίσταται αναγκαίο να ολοκληρωθεί εντός του 2022, ενώ είναι και το πλέον ώριμο από την άποψη και της τεχνικής και της οικονομικής προετοιμασίας.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ενημερώσει την Κομισιόν για την πρότασή του, ενώ θα τη θέσει επί τάπητος στη σημερινή (8/10) νέα ευρεία σύσκεψη που έχει συγκαλέσει στις Βρυξέλλες η Κομισιόν.
Όπως έγραψε το WorldEnergyNews την Παρασκευή (5/10) στη σημερινή συνάντηση θα δώσουν το «παρών» στελέχη των υπουργείων Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών, του ΑΔΜΗΕ και του EuroAsia, σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση για τον τρόπο κατάρτισης των κοινών τεχνικών προδιαγραφών των δύο έργων, ώστε η διασύνδεση Κρήτη - Αττική να παραμείνει υπό το καθεστώς PCI.
Στην τεχνική επιτροπή που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ, πρόεδρος θα είναι ο εκπρόσωπος του ENTSO-E, ενώ σε αυτήν θα συμμετέχουν επίσης οι Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και Κύπρου (ΔΣΜΚ), καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών (ΡΑΕ, ΡΑΕΚ).
Κάθε μέλος της θα έχει μία ψήφο επί της τελικής απόφασης.

Προσκόμιση τεχνικών στοιχείων

Στην επιτροπή θα πρέπει έως τις 30 Οκτωβρίου 2018 να προσκομισθούν τα τεχνικά στοιχεία της διασύνδεσης Κρήτη - Αττική από την Αριάδνη Interconnection (ως φορέα υλοποίησης του έργου) και των διασυνδέσεων Κρήτη - Κύπρος και Κύπρος - Ισραήλ από τον Euroasia (ως project promoter των δύο αυτών τμημάτων).
Αν είτε ο ΑΔΜΗΕ είτε ο Euroasia δεν παράσχει τις σχετικές πληροφορίες μέχρι τη συγκεκριμένη διορία, η επιτροπή θα λάβει την τελική της απόφαση με τα δεδομένα που θα έχει διαθέσιμα έως τότε.
Αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι να εγκρίνει τα τεχνικά στοιχεία που θα τις υποβάλουν οι δύο φορείς υλοποίησης ή να προτείνει συγκεκριμένες τεχνικές τροποποιήσεις για την επίτευξη της  διαλειτουργικότητάς των διασυνδέσεων που έχουν αυτοί αναλάβει.
Η καταληκτική διορία για την τελική της απόφαση θα είναι η 30ή Νοεμβρίου, ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον καθυστέρηση της διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης. 
Αν εκπνεύσει αυτή η διορία, τότε η Αριάδνη Interconnection θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς οποιοδήποτε άλλο πρόσκομμα στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τη διασύνδεση.
Ο διαγωνισμός αυτός θα είναι εντελώς ανεξάρτητος από όποιες διαγωνιστικές διαδικασίες πραγματοποιήσει στο μέλλον ο Euroasia για τις διασυνδέσεις Κύπρου - Κρήτης και Κύπρου - Ισραήλ.
Όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσει η Αριάδνη Interconnection, αυτά αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά του σταθμού μετατροπής στην Κρήτη, τις απαιτήσεις του  χώρου που θα χρειασθεί στον σταθμό για τη μελλοντική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης, καθώς και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της Αριάδνης Interconnection για τους μετατροπείς στην Κρήτη, που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με τη μελλοντική επέκταση προς Κύπρο στο πλαίσιο της τεχνολογίας Πολυτερματικών Συνεχούς Ρεύματος (MTDC, Multiterminal DC).
Αντίστοιχα, η Euroasia Interconnector θα πρέπει να στείλει τα βασικά χαρακτηριστικά των σταθμών μετατροπής στην Κύπρο και στο Ισραήλ και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Euroasia Interconnector για τους μετατροπείς σε Κύπρο και Ισραήλ, που θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα με τις διασυνδέσεις τόσο προς Κρήτη όσο και προς το Ισραήλ στο πλαίσιο της τεχνολογίας Πολυτερματικών Συνεχούς Ρεύματος.
www.worldenergynews.gr


Αρχειοθήκη ιστολογίου