Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Πρώτη δικαίωση της ΔΕΗ από το ΣτΕ στην προσφυγή για τις «παλιές» ΥΚΩ που αποφάσισε η ΡΑΕ

Θοδωρής Παναγούλης
Στο Διοικητικό Εφετείο θα εξεταστεί η ουσία των όσων υποστηρίζει η ΔΕΗ προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της απόφασης της ΡΑΕ και διεκδικώντας επιπλέον ποσό περί τα 375 εκατ. ευρώ για τις «παλιές» ΥΚΩ της περιόδου μετά το 2011.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το ΣτΕ έκρινε ότι υπήρξε νομικό λάθος από τη ΡΑΕ η οποία εξέδωσε κανονιστική και όχι ατομική πράξη για το θέμα, δικαιώνοντας έτσι τους σχετικούς ισχυρισμούς της ΔΕΗ, ενώ δεν «κατάργησε» τη δίκη, ούτε έκρινε ως απαράδεκτη τη διαδικασία όπως ζητούσε η ΡΑΕ.
Αναγνωρίζοντας χαρακτήρα ατομικής πράξης, το ΣτΕ παρέπεμψε το θέμα στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο θα κρίνει τώρα αν η απόφαση της ΡΑΕ έχει εκδοθεί νόμιμα, και στη συνέχεια αν έχει γίνει σωστή εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Εκεί βρίσκεται βεβαίως και η ουσία της υπόθεσης που έχει χαρακτηριστεί και ως οιωνεί δικαστική βόμβα. Η ΔΕΗ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει την απόφαση της ΡΑΕ με την οποία ορίστηκαν σε 360 εκατ. ευρώ οι παλιές οφειλές, μετά το 2011, υποστηρίζοντας ότι οι οφειλές αυτές ανέρχονται σε 735 εκατ. ευρώ.
Υπάρχει έντονη νομική αντιπαράθεση επί της ουσίας της υπόθεσης, που δημιουργεί κινδύνους (ή προσδοκίες από την πλευρά της ΔΕΗ) για την τύχη της απόφασης της ΡΑΕ, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αμφισβητεί τον τρόπο υπολογισμού των παλιών ΥΚΩ από τη ΡΑΕ και θέτει θέμα ερμηνείας για το ποια είναι η περίοδος ανάκτησης ΥΚΩ και, μεταξύ άλλων, αν σωστά δεν λογαριάστηκε στα οφειλόμενα το έτος 2012.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο σοβαρή ανάσα ρευστότητας με τα 360 εκατ. ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση να διαθέσει από το «κοινωνικό μέρισμα» για την εφάπαξ πληρωμή των παλιών ΥΚΩ, ωστόσο ουδέποτε εγκατέλειψε τη διεκδίκηση άλλων 375 εκατ. ευρώ για να φτάσει συνολικά το ποσόν στα 735 εκατ. ευρώ που εκτιμά ότι της οφείλονται για δαπάνες που έχει η ίδια καταβάλλει για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας τις χρονιές μετά το 2011.
Αρχικώς κατέθεσε αίτηση αναθεώρησης στην ίδια τη ΡΑΕ και μετά την απόρριψή της προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τι ισχυρίζεται η ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ισχυρίζεται καταρχήν ότι η ΡΑΕ εφάρμοσε την μεθοδολογία υπολογισμού των ΥΚΩ εσφαλμένα, κατά παράβαση νόμου και κατά τρόπο αντισυνταγματικό. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η ΡΑΕ δεν υπολόγισε κατά τρόπο διακριτό τη μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώνεται από τη δραστηριοποίηση των Προμηθευτών (MTA_ΔΣ) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και τη μεσοσταθμική τιμή αγοράς που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την οποία καλούνται οι Προμηθευτές του διασυνδεδεμένου συστήματος να καταβάλλουν τα ποσά για την ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Εκτιμά ότι η ΡΑΕ μη νόμιμα θεώρησε ότι η τιμή MTA_ΔΣΑΠΕ ταυτίζεται με την έτερη τιμή MTA_ΔΣ, χρησιμοποιώντας ενιαία την παράμετρο ΜΤΑ_ΔΣ και για τις δύο παραμέτρους σε όλους τους πίνακες της απόφασής της.
Παράλληλα, η ΔΕΗ έκανε λόγο για μη οριστικοποίηση της μεσοσταθμικής τιμής αγοράς (ΜΤΑ_ΔΣ) λόγω εκκρεμότητας στην οριστικοποίηση της Προσωρινής Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού («ΠΧΕΦΕΛ»). Ισχυρίστηκε ότι η μη οριστικοποίηση από τη ΡΑΕ της τιμής ΠΧΕΦΕΛ, η οποία περιλαμβάνεται ως συνιστώσα στην τιμή ΜΤΑ_ΔΣ, κατά τον υπολογισμό του Ανταλλάγματος ΥΚΩ για το έτος 2016, αντιστρατεύεται τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ένα τρίτο σημείο που επισήμανε η ΔΕΗ είναι ο εσφαλμένος καθορισμός εύλογης απόδοσης (r). Ισχυρίζεται ότι ο συσχετισμός από την Αρχή μεταξύ αφενός της δραστηριότητας παραγωγής από συμβατικές μονάδες στα ΜΔΝ και αφετέρου της μονοπωλιακής δραστηριότητας διαχείρισης δικτύων για τον προσδιορισμό της παραμέτρου «r» (εύλογη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης) δεν συνάδει με τις κείμενες διατάξεις και το σύνολο των ρυθμίσεων και προβλέψεων απελευθερωμένων Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, για το λόγο ότι οι μονοπωλιακές δραστηριότητες απολαύουν προστασίας εγκεκριμένου εσόδου και δεν υπόκεινται σε κίνδυνο μη αποζημίωσης της λειτουργίας τους, η δε δραστηριότητα της παραγωγής στα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ είναι πλήρως ανταγωνιστική. Η ΔΕΗ τόνισε σχετικά ότι ο a priori ορισμός της παραμέτρου «r» στα επίπεδα των αναγνωρισμένων αποδόσεων μονοπωλιακών δραστηριοτήτων την θίγει ως εισηγμένη επιχείρηση, διότι αφενός υποχρεούται σε απρόσκοπτο εφοδιασμό των απομονωμένων μικροδικτύων, αφετέρου υποχρεούται σε περιορισμένα έσοδα, αντί εύλογου κέρδους.
Τέλος, η ΔΕΗ παρατήρησε ότι διαπιστώνεται διαφορά μεταξύ του εγκεκριμένου συνολικού κόστους παραγωγής, βάσει των οριστικών εκκαθαρίσεων που έχουν ληφθεί υπόψη, με το αποτέλεσμα των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ παραγωγής, η οποία (διαφορά) ανέρχεται σε ποσό 100, 9 εκ. ευρώ κατά προσέγγιση. Άρα εκτιμά ότι συντρέχει εσφαλμένος υπολογισμός του προσωρινού ανταλλάγματος για την παροχή ΥΚΩ των ετών 2014 – 2016.


 https://energypress.gr/news/proti-dikaiosi-tis-dei-apo-ste-stin-prosfygi-gia-tis-palies-yko-poy-apofasise-i-rae

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου